Wyposażenie pracowni

biblioteka ATM biblioteka ATM
Sercem tej pracowni jest serwer HP klasy D wyposażony w dwa procesory PA-RISC 8000/180Mhz i 374MB RAM sterujący robotem taśmowym (automatyczną biblioteką) ATL 4/52 z 4 napędami DLT2000, 52 taśmami typu III o pojemności 520GB i przepustowości 5MB/s. Zarządzanie biblioteką odbywa się z wykorzystaniem systemu DiskXtender (obecnie Legato Software, poprzednio opracowany przez Unitree Software). Planuje się implementację drugiego systemu zarządzania - Castor (zainstalowanego na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux) - pochodzącego z ośrodka CERN.

Nasze roboty Nasze roboty

Od 1 lipca 2007 nasze laboratorium wzbogaciło się o nową bibliotekę taśmową ATL7100 oraz bibliotekę dysków magnetooptycznych HP 660ex. Biblioteka taśmowa ATL7100 jest wyposażona w cztery napędy Quantum DLT7000 oraz 100 slotów na nośniki danych, którymi są kasety CompacTape IV. Całkowita pojemnośæ biblioteki ATL7100 wynosi 7 TB, Biblioteka dysków magneto-optycznych HP 660ex jest wyposażona w cztery napędy typu HP 5200 oraz 128 slotów na nośniki, którymi są dyski magneto-optyczne wielokrotnego zapisu o pojemności 5.2 GB każdy. Ważną cechą tego urządzenia jest znacznie krótszy niż w przypadku z bibliotek taśmowych czas dostępu do danych. Całkowita pojemnośæ biblioteki dysków magneto-optycznych HP660ex wynosi 660 GB (Źródło: ACK Cyfronet AGH)