1. Marcin Kurdziel, "Algorytmy i modele uczenia maszynowego dla przetwarzania złożonych obserwacji", Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (18 VI 2020).
 2. Pawel Topa, "Cellular Automata as an efficient and flexible computational framework for modeling and simulation of real-world, multiscale complex systems", Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (26 IX 2019).
 3. Bartosz Baliś, "Tworzenie i wykonywanie aplikacji naukowych w paradygmacie przepływu pracy",
  Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (11 IV 2019).
 4. Maciej Malawski, “Resource Management for Scientific Applications in Computing Clouds” (“Zarzadzanie zasobami dla aplikacji naukowych w chmurach obliczeniowych”), Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (22 VI 2017)
 5. Renata Słota, “Quality-Oriented Data Storage Services in Distributed Environments” ("Jakościowo zorientowane usługi przechowywania i udostępniania danych  w środowiskach rozproszonych"), Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (11 V 2016)
 6. Piotr Faliszewski, "Algorithmic tools for election" ("Narzędzia algorytmiczne dla wyborów")  Habilitation, Faculty of Computer Science, Electronics, and Telecommunication, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland. (11 VII 2013)
 7. Krzysztof Boryczko, "Computational Model of Blood Dynamics in Capilary Vessels (in Polish) (Informatyczny model przepływu krwi w naczyniach włoskowatych)", Dissertations Monographies, no. 114, AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 2002.
 8. Witold Dzwinel, "Computational Problems and Perspectives of Simulation Using Particles (in Polish) (Informatyczne problemy i perspektywy symulacji metodą cząstek)", Dissertations Monographies, no. 50, AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, Kraków 1996.
 9. Jacek Kitowski, "Vector Algorithms for Molecular Dynamics Simulation of Large Number of Particles (in Polish) (Wektorowe algorytmy symulacji dynamiki dużej ilości wzajemnie oddziałujacych czastek)", Scientific Bulletins of Stanislaw Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Automatics Bulletin no. 53, Kraków 1990.
 10. Jacek Mościński, "The Application of Neutron Difraction and Computer Experiment in the Studies of Structure of Liquids and Amorphous Solids (in Polish) (Zastowanie dyfrakcji neutronów i eksperymentów komputerowych do badania struktury cieczy i ciał bezpstaciowych)", Scientific Bulletins of Stanislaw Staszic Academy of Mining and Metallurgy no. 413, Mathematics-Physics-Chemistry Bulletin no. 17, Kraków 1973.