High Availability Systems Laboratory

 


click and move your mouse over the image to look around, use scroll
new window

Wyposażenie pracowni

biblioteka ATM biblioteka ATM
Sercem tej pracowni jest serwer HP klasy D wyposażony w dwa procesory PA-RISC 8000/180Mhz i 374MB RAM sterujący robotem taśmowym (automatyczną biblioteką) ATL 4/52 z 4 napędami DLT2000, 52 taśmami typu III o pojemności 520GB i przepustowości 5MB/s. Zarządzanie biblioteką odbywa się z wykorzystaniem systemu DiskXtender (obecnie Legato Software, poprzednio opracowany przez Unitree Software). Planuje się implementację drugiego systemu zarządzania - Castor (zainstalowanego na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux) - pochodzącego z ośrodka CERN.

Nasze roboty Nasze roboty

Od 1 lipca 2007 nasze laboratorium wzbogaciło się o nową bibliotekę taśmową ATL7100 oraz bibliotekę dysków magnetooptycznych HP 660ex. Biblioteka taśmowa ATL7100 jest wyposażona w cztery napędy Quantum DLT7000 oraz 100 slotów na nośniki danych, którymi są kasety CompacTape IV. Całkowita pojemnośæ biblioteki ATL7100 wynosi 7 TB, Biblioteka dysków magneto-optycznych HP 660ex jest wyposażona w cztery napędy typu HP 5200 oraz 128 slotów na nośniki, którymi są dyski magneto-optyczne wielokrotnego zapisu o pojemności 5.2 GB każdy. Ważną cechą tego urządzenia jest znacznie krótszy niż w przypadku z bibliotek taśmowych czas dostępu do danych. Całkowita pojemnośæ biblioteki dysków magneto-optycznych HP660ex wynosi 660 GB (Źródło: ACK Cyfronet AGH)

Print Email