My other scripts
Switch to Polish

The Publications component

Actual version

Description

This component is destined for the Mambo and Joomla CMS and enables displaying and searching through a list of publications. How it works you can see at List of publication of Computer Systems Group. Preparing this component I assumed that

Download

it requires PHP 5 (or higher)

Who uses

Document last modified: Thursday, 23-Apr-2020 15:54:59 CEST


Części AGD

[Zdjęcie OSP Bieżanów]
Dzień dobry OSP Bieżanów się kłania. Po raz drugi prosimy Was o wsparcie. Od ostatniej zbiórki pieniędzy, za którą chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i sympatykom naszej OSP, dokonaliśmy wielu wspaniałych postępów. Po kilku latach stagnacji udało się wyremontować wnętrze remizy, tworząc świetlice - bezpieczne miejsce zbiórki naszych Druhów. Wymieniliśmy okna i zainwestowaliśmy w podwieszane sufity. Niestety, wszystkie dotychczasowe osiągnięcia są zagrożone przez fatalną kondycję naszej remizy. O ile wnętrze budynku zostało wyremontowane, to niestety przeciekający dach stanowi realną groźbę zniszczenia tego, co udało się już osiągnąć. Piękna, ale zabytkowa remiza, wymaga kosztownych konsultacji z konserwatorem zabytków i jeszcze droższych prac remontowych...

Prosimy o wsparcie.Stanislaw Polak,