Pozostałe moje skrypty
Wersja angielska strony

Komponent Publications

Aktualna wersja

Opis

Komponent ten jest przeznaczony dla CMS "Mambo" oraz "Joomla" i umożliwia wyświetlanie oraz przeszukiwanie listy publikacji. Przykład działa tego komponentu można zobaczyć na stronie listy publikacji grupy Systemów Komputerowych. Tworząc komponent przyjąłem następujące założenia:

Do pobrania

Wymaga (co najmniej) PHP 5

Gdzie jest używany


Dokument modyfikowano: 04-11-17 18:22:33Stanisław Polak,