1. Stanisław Polak, Trzeci Wymiar w Sieci -- VRML97, Informatyka, vol. 9, Polskie Towarzystwo Informatyczne, pp. 31-33, 1998.

 2. Justyna Szczerkowska, Stanisław Polak, Renata Słota, Jacek Kitowski, Narzędzia multimedialne wspomagające uczenie na odleglość, Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym -- materiały sympozjalne, pp. 252--257, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000.

 3. Renata Słota, Jacek Kitowski, Stanisław Polak, Darin Nikolow, Janusz Otfinowski, Multimedia Information Systems for Long-distance Cooperation in Telemedicine, Proceedings of International Conference 'Medical Informatics and Technologes', Department of Elektronics and Computer Systems Institute of Informatics, Silesian University Katowice, pp. 107--112, 2000.

 4. Stanisław Polak, Renata Słota, Jacek Kitowski, Creation and Presentation of Multimedia Courses on the Internet, Proceedings of Six Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications, pp. 222--226, in: Manual E. Domingo, Juan C. G. Cebolladaa, Carlos P. Salvador (Eds.), 2001, Delft (The Netherlands), SCS.

 5. Stanisław Polak, Renata Słota, Jacek Kitowski, XML-based language for teleeducation, Technology and Health Care, 2001, vol. 9, no. 4, pp. 340, SPECIAL ISSUE: Abstracts of TELEMEDICINE 2001.

 6. Stanisław Polak, Renata Słota, Jacek Kitowski, Janusz Otfinowski, XML-based Tools for Multimedia Course Preparartion, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, 2001, vol. 13, no. 1, pp. 3-21.

 7. Renata Słota, Stanisław Polak, Darin Nikolow, Jacek Kitowski, Systemy do przechowywania danych multimedialnych oraz ich udostępniania w teleedukacji, Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim --- materiały konferencyjne, Akademia Górniczo - Hutnicza przy współudziale Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 275--280, in: R. Tadeusiewicz, A. Ligęza, M. Szymkat (Eds.), Kraków, Oprogramowanie Naukowo - Techniczne, 2001.

 8. Polak, S., Słota, R., Kitowski, J., Message Passing in XML-Based Language for Creating Multimedia Presentations, in: Monien, B., Feldman, R. (Eds.), Euro-Par 2002 Parallel Processing, 8th International Euro-Par Conference Paderborn, Germany, August 2002 Proceedings , no. 2400, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2002, pp. 826-829.

 9. Polak, S., Słota, R., Kitowski, J., Zastosowanie mechanizmu przesyłania komunikatów dla potrzeb tworzenia multimedialnych internetowych prezentacji, Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne (MISSI'2002) - materiały konferencyjne. 19-20 września 2002. Kliczków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002, Wrocław, pp. 135-144.

 10. Polak, S., Słota, R.and Otfinowski, J., Kitowski, J., Multimedia Toolset for Lecture Presentation on the Internet, in: Zieliński, K., Duplaga, M. (Eds.), Proc. of International Conference on E-health in Common Europe, June 5-6, 2003, Kraków, Poland, ACC-Cyfronet UST, Pro-Access, 2003, Kraków, pp. 139-146.

 11. Alda, W., Balcerek, B., Dyczkowski, M., Kowaliczek, G., Polak, S., Wcisło, R., Zachara, A., Distributed Visualization System Based on WebServices, in: Bubak, M., Turała, M., Wiatr, K. (Eds.), Proceedings of Cracow Grid Workshop - CGW'04, December 13-15 2004, ACC-Cyfronet UST, 2005, Kraków, pp. 479.

 12. Kuta, M., Polak, S., Palacz, B., Miłoś, T., Słota, R., Kitowski, J., TeToN - a Jena-Based Tool for Text-to-Ontology Approach, in: Bubak, M., Unger, S. (Eds.), Proceedings of Cracow'06 Grid Workshop, Oct 15-18, 2006, Cracow, Poland. The Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, ACC-Cyfronet UST, 2007, Kraków, pp. 98-105.

 13. Renata Słota, Darin Nikolow, Stanisław Polak, Marcin Kuta, Marek Kapanowski, Kornel Skałkowski, Marek Pogoda, Jacek Kitowski, Prediction and Load Balancing System for Distributed Storage, Scalable Computing Practice and Experience, Special Issue: Grid and Cloud Computing and their Application, vol. 11, no. 2, pp. 121-130, 2010.

 14. Stanisław Polak, Darin Nikolow, Renata Słota, Jacek Kitowski, Modeling Storage System Performance for Data Management in Cloud Environment using Ontology, in: Salvatore Pileggi (Eds.), Proceeding od IWSI 2011 International Workshop on Semantic Interoperability. In conjuction with ICAART 2011, Rome, Italy - January 2011, SciTePress, 2011, Portugal, pp. 54-63.

 15. Michał Krzywucki, Stanisław Polak, Workflow Similarity Analysis, Computing and Informatics, vol. 30, no. 4, pp. 773-791, 2011.

 16. Stanisław Polak, Renata Słota, Organization of quality-oriented data access in modern distributed environments based on semantic interoperability of services and systems, Semantic Interoperability: Issues, Solutions, Challenges, in: Salvatore F. Pileggi and Carlos Fernandez-Llatas (Eds.), pp. 131-152, River Publishers, 2012.

 17. Darin Nikolow, Renata Słota, Stanisław Polak, Danilo Mitera, Marek Pogoda, Paweł Winiarczyk, Jacek Kitowski, Model of QoS Management in a Distributed Data Sharing and Archiving System, in: Vassil N. Alexandrov, Michael Lees, Valeria V. Krzhizhanovskaya, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot (Eds.), Proc of Inter. Conf. On Computational Science (ICCS 2013), Barcelona, June 5-7, 2013, Spain., Elsevier, 2013, pp. 100-109.


Valid HTML 4.01! Generated from XML by bibList.xsl ($Revision: 1.3 $)
bibteXML by: Zeger Hendrikse