Strona domowa Stanisława Polaka

[Moje zdjęcie]

Curriculum Vitae

Imię i Nazwisko Stanisław Polak
Stopień naukowy / tytuł zawodowy Dr inż.
Praca Katedra Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
ul. Kawiory 21
30-055 Kraków

+48 12 328-33-37
+48 12 617-51-72

Aktualne stanowisko Starszy wykładowca
Stopnie naukowe
mgr inż. informatyki
1993, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków
doktor nauk technicznych, specjalność informatyka
2003, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków
Kariera zawodowa
 • 1993 - programista w firmie SAWAN-SOFTNET
 • 1994 - asystent, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • 2002 - wykładowca, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • 2003 - adiunkt, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • 2014 - starszy wykładowca, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
Działalność naukowo-badawcza Po zakończeniu studiów w 1993 zacząłem pracę w firmie SAWAN-SOFTNET. Od 1994 pracuję w Katedrze Informatyki AGH. Moja działalność badawcza koncentrowała się na XML (eXtensible Markup Language). W roku 2003 obroniłem rozprawę doktorską pt. "Wykorzystanie mechanizmu przesyłania komunikatów dla potrzeb języka synchronizacji multimediów opartego na XML ".
Działalność dydaktyczna Prowadzę / prowadziłem zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów / zagadnień:
 • Techniki programowania równoległego
 • Zastosowania metajęzyka XML
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Podstawy tworzenia aplikacji WWW (frameworki CakePHP, Express oraz Ruby on Rails)
 • Podstawy zarządzania serwerem WWW "Apache"
 • Programowanie w języku C
 • Programowanie w języku Fortran
 • Programowanie w języku Java
 • Programowanie w języku JavaScript
 • Programowanie w języku Perl
 • Programowanie w języku PHP
 • Programowanie w języku Python
 • Programowanie w języku Ruby
 • Podstawy systemu operacyjnego UNIX/Linux
 • Podstawy systemu składu tekstów LaTeX
Inna działalność Od roku 1996 pełnię nieformalną funkcję administratora serwera WWW
Publikacje Lista publikacji
Nagrody i wyróżnienia
[Dyplom - 2014]
Rok 2014 - nagroda rektora indywidualna II stopnia za opracowanie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu "Programowanie w języku JavaScript"
[Dyplom - 2005]
Rok 2005 - nagroda rektora zespołowa III stopnia za opracowanie ćwiczeń z przedmiotu "Obliczenia Równoległe" oraz "Systemy Wysokiej Niezawodności"
Umiejętności
Języki programowania
C, C++, Fortran, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby
Narzędzia i biblioteki
Ruby on Rails, CakePHP, LaTeX, Bootstrap, Angular, Express
Web
HTML, CSS, Apache, Joomla, XML, XSLT
Zainteresowania
 • Granie na gitarze klasycznej oraz organach
 • Tworzenie aplikacji internetowych

Plan tygodniowy