Dr inż. Stanisław Polak

Przewiń stronę, aby zobaczyć treść główną

Wybrane slajdy z wykładu

Wykłady odbywają się w wirtualnym pokoju — https://agh-mche.webex.com/meet/polak/
Data modyfikacji slajdów: 12-12-2023, 13:57

Zasady zaliczenia

 1. Ćwiczenia są prowadzone w oparciu o wybrane elementy metody "Odwrócone nauczanie"
 2. Przed każdymi zajęciami, kilka dni wcześniej, w systemie informatycznym będzie się pojawiał zestaw zadań składający się z 4 lub 5 zadań prostych
 3. Zadania :
  1. Są przeznaczone do samodzielnego wykonania przed (zadania domowe) lub na ćwiczeniach (zadanie ćwiczeniowe)
  2. W przypadku zadań domowych, ich szczegóły są znane z góry; w przypadku zadania ćwiczeniowego, są tylko informacje ogólne — jego szczegóły będą podawane na początku zajęć
  3. Zadanie ćwiczeniowe można dokończyć po zajęciach, ale w takim przypadku jest ono traktowane jako domowe i w związku z tym jest niżej punktowane — patrz tabela z punktacją
 4. Punktacja zadań:
  Typ zadania Oznaczenie / Ikona Maksymalna liczba punktów Uwagi
  Domowe 1 Do wykonania przed zajęciami
  Ćwiczeniowe 1
  0,75
  2
  1,5
  Wersja łatwiejsza, wykonana na zajęciach
  Wersja łatwiejsza, dokończona po zajęciach
  Wersja trudniejsza, wykonana na zajęciach
  Wersja trudniejsza, dokończona po zajęciach
 5. Wysokość oceny końcowej będzie obliczana na podstawie sumarycznej ilości zdobytych punktów, w oparciu o progi określone w regulaminie studiów (§13, ust. 1)
 6. Na każdych zajęciach:
  • na samym ich początku sprawdzana jest poprawność oraz samodzielność wykonania zadań domowych, tj. tych, których treść jest znana z góry
  • ostatnie 10-15 minut to czas na podsumowanie tematu ćwiczenia — rozpoczęcie podsumowania kończy okres przyjmowania rozwiązania zadania
 7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiany do oceny kod (dowolnego zadania) jest kopią kodu innej osoby, jego autorzy otrzymują 0 pkt za całość zadania

Oddawanie zadań

 1. Dla potrzeb weryfikacji wyników efektów kształcenia, rozwiązanie każdego zadania należy wgrywać do UPEL-a
 2. Następnie trzeba to rozwiązanie przedstawić prowadzącemu