Notatki do wykładów prowadzonych przez dr Mariana Bubaka