Programowanie w języku Ruby

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Zasady zaliczania przedmiotu

Oddawanie zadań prostych

Oddawanie zadania złożonego

Materiały pomocnicze

Ruby

Ruby on Rails

Slajdy z wykładu

W nawiasie podano datę modyfikacji

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p. Tematyka
1
 • Składnia języka Ruby
 • Typizacja
2
 • Przetwarzanie tekstu
 • Tworzenie jednolinijkowców
 • Wyrażenia regularne
3
 • Programowanie funkcyjne
 • Obiektowość
 • Programowanie sterowane testami - TDD
 • Programy 'gem' oraz 'rake'
4 Tworzenie prostych aplikacji internetowych
 • Interfejs Rack
 • Podstawy języka dziedzinowego (DSL) "Sinatra"
5 Framework "Ruby on Rails" - Kontroler
6 Framework "Ruby on Rails" - Model
7 Framework "Ruby on Rails" - Testy oraz Widok

[Ranking popularności języków]


Rysunek ze strony https://www.udemy.com/blog/modern-language-wars/