Programowanie w języku JavaScript

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Zasady zaliczania przedmiotu

Oddawanie zadań prostych

Oddawanie zadania złożonego

Różne

Materiały pomocnicze

Wybrane slajdy z wykładu

Prezentacja którą należy utworzyć
Data modyfikacji slajdów: 17-02-2018, 16:58

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p. Tematyka Jak się przygotować do ćwiczenia
1 CSS 3
 • Podstawy
 • Tworzenie animacji
Tworzenie responsywnej strony WWW w oparciu o framework Bootstrap, W3.CSS lub Foundation
 1. Przeczytaj jakie funkcjonalności związane z tworzeniem dokumentów HTML, CSS oraz skryptów JavaScript oferuje edytor Visual Studio Code [Ikona programu 'Visual Studio Code']
 2. Uruchom ten edytor za pomocą komendy code lub kliknij ikonę programu
 3. Za pomocą opcji "Open folder..." (Ctrl+K Ctrl+O) określ katalog w którym będą przechowywane Twoje dokumenty oraz skrypty
 4. W obrębie panelu "EXPLORER" najedź kursorem myszy na nazwę powyższego katalogu i kliknij ikonę "New File" - utwórz dokument HTML (plik) o nazwie 'dokument.html'
 5. Stwórz dokument HTML, który zawiera:
  • tytuł strony z Twoim nazwiskiem
  • nagłówek stopnia 1 (h1) z Twoim imieniem
 6. Wyświetl ten dokument w przeglądarce WWW
2 JavaScript (framework Vanilla JS)
 • Podstawowe typy danych
 • Obiekty wbudowane
 • Dostęp do pól formularza przy użyciu DOM 0
 • Obsługa zdarzeń za pomocą DOM 0
 • Tworzenie dynamicznych grafik - element "canvas"
 • Testy jednostkowe w oparciu o Mocha i Chai
Zaznajom się z:
3 Standard DOM 4
 • Dynamiczna zmiana stylów CSS
 • Tworzenie i modyfikacja treści dokumentów HTML "w locie"
 • Obsługa zdarzeń
Zaznajom się z:
4 Serwer Node.js
 • Tworzenie prostych serwisów WWW - moduł 'http'
 • Obsługa systemu plików - moduł 'fs'
Zaznajom się z:
5 Framework Express - podstawy
 • Tworzenie aplikacji internetowej przy wykorzystaniu systemu szablonów 'Pug'
 • Tworzenie aplikacji internetowej korzystającej z bazy danych 'MongoDB'
Zaznajom się z:
6 Technologia AJAX
 • Wykonywanie asynchronicznych zapytań, komunikacja z serwerem przy użyciu metody GET / POST
 • Odczyt danych odpowiedzi w oparciu o metody responseText() / responseXML()
7 Biblioteka programistyczna jQuery
 • Obsługa DOM
 • Obsługa AJAX
 • Tworzenie interfejsu użytkownika w oparciu o jQuery UI