Programowanie w języku JavaScript

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Zasady zaliczania przedmiotu

Oddawanie zadań prostych

Oddawanie zadania złożonego

Różne

Materiały pomocnicze

Slajdy z wykładu

W nawiasie podano datę modyfikacji

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p. Tematyka
1 CSS 3
 • Podstawy
 • Tworzenie animacji
Framework Bootstrap
 • Tworzenie responsywnej strony WWW
2 JavaScript
 • Podstawowe typy danych
 • Obiekty wbudowane
 • Dostęp do pól formularza przy użyciu DOM 0
 • Obsługa zdarzeń za pomocą DOM 0
 • Tworzenie dynamicznych grafik - element "canvas"
 • Testy jednostkowe w oparciu o Mocha i Chai
3 Standard DOM
 • Dynamiczna zmiana stylów CSS
 • Tworzenie i modyfikacja treści dokumentów HTML "w locie"
 • Obsługa zdarzeń
4 Serwer Node.js
 • Tworzenie prostych serwisów WWW
 • Obsługa plików
5 Framework Express - podstawy
 • Tworzenie aplikacji internetowej przy wykorzystaniu systemu szablonów
 • Tworzenie aplikacji internetowej korzystającej z bazy danych MongoDB
6 Technologia AJAX
 • Wykonywanie asynchronicznych zapytań, komunikacja z serwerem przy użyciu metody GET / POST
 • Odczyt danych odpowiedzi w oparciu o metody responseText() / responseXML()
7 Biblioteka programistyczna jQuery
 • Obsługa DOM
 • Obsługa AJAX
 • Tworzenie interfejsu użytkownika w oparciu o jQuery UI