Programowanie obiektowe

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Materiały pomocnicze

Zasady zaliczania przedmiotu

Obowiązują te same zasady jak w przypadku grup prowadzonych przez dr. Aleksandra Smywińskiego-Pohla.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p.Tematyka
1Podstawowe narzędzia Javy
2Model obiektowy Javy - tworzenie, testy
3Użycie stworzonego modelu do rozwiązania prostego zadania
4Interfejsy oraz kolekcje
5Mechanizm dziedziczenia
6Mechanizm wyjątków oraz interfejs 'Map'
7Wzorzec projektowy 'Visitor'
8Zamiana tekstu na formę obiektową
9Korzystanie z danych udostępnianych w webowym API
10Implementacja aplikacji webowej